Undervandsjagtklubben Nemo

Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Nemos håndbog i UV-jagt

Nemos håndbog i UV-jagt

Denne håndbog er ment som et ”open source” projekt, hvor alle der lyster kan bidrage med deres erfaringer. Først og fremmest er det tænkt at der skal vægtes konkret viden om jagtteknik, hvilken fisk hvornår og hvorhenne, udstyr, sigt, gode råd osv. Især nybegyndere kan have glæde af sådan en håndbog, men lur mig om ikke alle kan blive klogere af vores forskellige tilgange til og teknikker i uv-jagt.

For de fleste af os er den intense nærvær, man føler, med naturen i dette element en nærmest religiøs oplevelse krydret med adrenalinsus og personlig fysisk udfordring. Disse oplevelser hører hjemme i fangstrapporterne, men selvfølgelig er der plads til at krydre et råd eller en teknik med en lærerig anekdote.

Gå på opdagelse i ”Nemos håndbog i UV-jagt” og bidrag med dine egne erfaringer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1) Pelagiske fisk
2) Fladfisk
3) Gode råd generelt
4) Natdyk
5) Udstyr
6) Sigt
7) Etik/lovgivning/"god opførsel"
8) Sikkerhed
9) Hotspots
10) Apnø træning
11) DIY
12) Opskrifter
13) Undgå at miste fisken
14) Lokale/nationale regler
15) Reviews
16) At skrive fangstrapporter
17) Filetering af fisken
18) Fifs og Staldkneb
19) Vi alle kan få glæde af udlandet
20) Bedste opskrift (Konkurrence kun for medlemmer)
21) Røgning af fisk
22) Lev bedre med rigtig vejrtrækning
Sidst opdateret: 12-10-2012

HÅNDBOGEN

Natdyk

At natdykke er en anderledes måde at fange fisk på og en meget anderledes oplevelse. Fiskene kan være nemmere at komme tæt på, men er dog ofte stadig sky. En god kraftig lygte er et af de vigtigste og dyreste redskaber. Der er her forskellige præferencer om lyskeglens spredning/fokus, så undersøg hvad muligheder der er at vælge imellem, inden du punger ud.

Vi har spurgt fiskerikontrollen hvad der er af regler på området når man svømmer rundt med sin harpun og sin undervands lygte. Vi fik følgende oplyst fra fiskerikontrollen, som de havde verificeret med en jurist på området:

De kaldte det hos fiskerikontrollen at ”blusse fisk” når man har skarpt lys med under vandet, og lige med undtagelse af steder på Fyn er det helt lovligt i hele kongeriget Danmark!  Man kan til en hver tid, og hvis man skal til Fyn, finde de gældende regler på området her: http://www.fd.dk
Vi fik også oplyst at for at komme alt tvivl til livs omkring HVOR der er fredet, har de fået ALT ind på deres online frednings kort, så hvis man lige tjekker http://fredning.fd.dk inden man tager af sted, så skal man bare lige huske sit fisketegn også, hvis alt er i orden kan man jage med helt ren samvittighed :) For det mere lovgivningsmæssige omkring frednings bælter kan man læse her www.fvm.dk

BEMÆRK!!! Da nattejagt med lys bliver opfattet som blusning, som der står ovenfor, så gælder der nogle lokale vedtægter som vi må rette os efter indtil der kommer regler decideret for undervandsjagt. (Tilføjet af Dværgen & KWN, 19/4-2010)

Det er til enhver tid ens eget ansvar at man ikke overtræder lovgivningen og derfor må det tilrådes at man selv undersøger om den plads man gerne vil fisk ligger inden for nogen af de områder hvor der er særlige regler. Nedenstående liste er som sådan ikke den endelige sandhed, men et udtryk for de områder som det har været umiddelbart muligt at finde informationer om. Der kan ligger andre regler og forbud hist og her i lovgivningen, som bare venter på at blive opdaget. Hvis du er i tvivl om reglerne for netop det område du vil fiske i, så kontakt Fiskeri Direktoratet (FD) og få deres vurdering, husk at få det på skrift. Hvis det senere viser sig at være dårligt rådgivning er der godt at have Fds ord på skrift. Samstemmende er at det er regler der er lavet for at regulere fiskeri efter ål. Disse lokale regler er ikke længere relevante da de ligger under de nationale regler for fiskeri efter ål. DSF har efter at det lykkes at få hævet forbuddet mod stangeredskab i Øresund påbegyndt arbejde med at få hævet alle disse andre forbud, indtil dette sker så vil det være bedst om alle regler overholdes til punkt og prikke. Ovenstående er lavet på baggrund af en tråd på DeeperDiving.dk.

Der findes i DK en række vedtægts områder hvor der er en lokal regulering af hvilke redskaber og metoder der kan lovligt anvendes til fiskeri. For harpun fiskeren er det paragraffer om brug af stangende redskaber og blusning af fisk der har interesse. Harpuner er juridisk set et stangende redskab og derfor dækket af paragraffer der omhandler alle former for stangende redskaber. Håndholdte lygter er juridisk set at anse for blusseredskaber og derfor er håndholdte lygter dækket af alle paragraffer der omhandler blusning.

Det er som udgangs punkt forbud at bruge stangende redskaber og blus når der fiskes ål. Dog findes der en del regler for anvendelsen af disse redskaber i vedtægts områderne, i det følgende kastes der lidt lys over hvilke områder hvor der er indskrænkninger i mulighederne for at fiske med harpun og bruge lygte. Derudover findes der en række bekendtgørelser om fiskeri i bestemte områder. Forskellen mellem disse og vedtægtsområderne er at vedtægterne er lavet af de lokale fiskere, erhvervsfiskere, i fællesskab. Bekendtgørelses områder er lavet af myndighederne.

Vedtægt for fiskeriet i Helnæsbugten på Fyn.
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=80271
Direkte søgning på  "VDT nr 7000 af 18/08/1978"


§ 9. Blusning er forbudt. Ålestangning fra isen er forbudt overalt på vedtægtens område.

Vedtægt for fiskeriet i Guldborgsund og den syd derfor liggende indskæring fra havet.
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=80269

§ 10. Under fiskeri med stangeredskaber er det kun tilladt at anvende savlyster.

Ved savlyster forstås et stangeredskab, der er således indrettet, at alle tænder er opadvendt, og på hvilket spændvidden mellem grenene, målt mellem spidserne på modstående savtænder, overalt er mindst 13 mm.

Det er forbudt at anvende kunstigt lys ved fiskeri med stangeredskaber, ligesom stangning fra is er forbudt.

Det der står i denne paragraf er at kun et bestem stangeredskab er tilladt og der er ikke harpun, dermed er harpun forbudt. Desuden er det forbudt at bruge lygte eller blusse da det er kunstigt lys.

Vedtægt for fiskeriet i den sydlige del af de sønderjyske vande.
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=80274

§ 12. På vedtægtens område skal brugen af stangredskaber være forbudt i tiden fra 1. april til 31. oktober.

Vedtægt for Fiskeriet i Vandet mellem Lolland og Øerne Nord for samme på Strækningen mellem Østsiden af Vigsø og Grænsen mellem Utterslev og Horslunde sogne.
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=80266

§ 10. Under Fiskeri med Stangredskaber af hvilken som helst Art er det forbudt at anvende kunstigt Lys.

Vedtægt for Fiskeriet i Vejle Fjord
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=80264

§ 10. Alt Fiskeri med Blus er forbudt paa Vedtægtens Omraade.

Bekendtgørelse om Vedtægt for fiskeriet i Karrebæk m.fl. fjorde
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=78581

§4. Enhver form for fiskeri med stangende redskab på vedtægtsområdet er forbudt, herunder undervandsfiskeri med håndredskaber.

I Siefjorden er der i de to fredningzoner i Vellerrup Vig og Tempelkrogen ikke tilladet at bruge harpun
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=86519

§ 6. I Tempelkrogen er fiskeri udenfor fredningsbælterne kun tilladt med ruseredskaber og med stang og snøre, dog ikke dørgefiskeri, trolling og downrigging.

§ 7. I Vellerup Vig etableres et særligt fredningsområde, der afgrænses mod vest af en linie fra positionen 55I44’1 N og 11I51’5 Ø og retvisende syd til kysten syd for. I fredningsbæltet er alt fiskeri forbudt, dog bortset fra fiskeri med stang og snøre samt fiskeri med ruseredskaber.

Lønnerup Fjord

§ 1. I Lønnerup Fjord, indenfor Hovsørdæmningen, er alt fiskeri forbudt, bortset fra fiskeri med stang og snøre.

Det ses at alt fiskeri er forbudt, men der er lavet nogen undtagelse for bestemte redskabs typer. Harpun er ikke med i disse undtagelser og dermed forbud at anvende i begge områder.

Hvis du skulle falde over noget der er relevant, tilføj det her.

MVH.

PS. Der dukker altid nyt op når man leder lidt efter det.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=82571